Via Renewables, Inc. Operating Margin 2013-2024 | VIA

Current and historical operating margin for Via Renewables, Inc. (VIA) over the last 10 years. The current operating profit margin for Via Renewables, Inc. as of March 31, 2024 is %.
Operating Margin Historical Data
Date TTM Revenue TTM Operating Income Operating Margin
2024-03-31 $0.42B $0.08B 18.94%
2023-12-31 $0.44B $0.05B 10.80%
2023-09-30 $0.45B $0.01B 2.89%
2023-06-30 $0.46B $-0.01B -2.18%
2023-03-31 $0.47B $-0.02B -4.30%
2022-12-31 $0.46B $0.02B 5.22%
2022-09-30 $0.44B $0.01B 2.48%
2022-06-30 $0.42B $0.06B 13.51%
2022-03-31 $0.41B $0.07B 17.20%
2021-12-31 $0.39B $0.00B 1.02%
2021-09-30 $0.41B $0.06B 14.08%
2021-06-30 $0.46B $0.04B 9.67%
2021-03-31 $0.50B $0.05B 9.56%
2020-12-31 $0.56B $0.09B 16.01%
2020-09-30 $0.62B $0.08B 12.36%
2020-06-30 $0.69B $0.09B 13.64%
2020-03-31 $0.74B $0.03B 4.20%
2019-12-31 $0.81B $0.02B 2.95%
2019-09-30 $0.86B $0.01B 1.28%
2019-06-30 $0.91B $-0.01B -1.10%
2019-03-31 $0.96B $0.05B 4.99%
2018-12-31 $1.01B $-0.00B -0.40%
2018-09-30 $1.01B $0.07B 6.72%
2018-06-30 $0.97B $0.06B 6.29%
2018-03-31 $0.89B $0.04B 4.50%
2017-12-31 $0.80B $0.10B 12.91%
2017-09-30 $0.73B $0.08B 10.38%
2017-06-30 $0.67B $0.07B 9.94%
2017-03-31 $0.63B $0.08B 13.13%
2016-12-31 $0.55B $0.08B 15.36%
2016-09-30 $0.47B $0.06B 11.63%
2016-06-30 $0.41B $0.05B 13.05%
2016-03-31 $0.37B $0.03B 9.26%
2015-12-31 $0.36B $0.03B 8.38%
2015-09-30 $0.35B $0.01B 3.76%
2015-06-30 $0.32B $0.01B 2.48%
2015-03-31 $0.32B $0.00B 1.25%
2014-12-31 $0.32B $-0.00B -0.93%
2014-06-30 $0.24B $0.01B 2.89%
2014-03-31 $0.24B $0.01B 2.07%